Szukaj

Analizy rynku, studium możliwości realizacji


Przygotowujemy analizy rynku nieruchomości pozwalające na zmniejszenie ryzyka prowadzenia inwestycji.

Analizy mogą obejmować:

 • charakterystykę regionu,
 • informacje z zakresu uwarunkowań przyrodniczych,
 • gospodarczych,
 • społecznych (w tym: demografia, kapitał ludzki, itp.),
 • charakterystykę potencjału inwestycyjnego województwa oraz w rozbiciu na subregiony, powiaty oraz gminy
 • charakterystykę wybranych gałęzi rynku nieruchomości:
  • mieszkaniowych wielorodzinnych
  • mieszkaniowych jednorodzinnych
  • rezydencjonalno - rekreacyjnych
  • turystycznych
  • handlowych
  • przemysłowych
 • rynek usług budowlanych
 • zestawienie potencjalnych terenów rozwojowych
 • ocenę wpływu inwestycji na środowisko
 
INTERGEO Real Estate Development Sp. z o.o., 31-213 Kraków, ul. Bursztynowa 5, tel.: +48 12 416 89 00, biuro@intergeored.com.pl
CMS Tractable
Marketing Studio