Szukaj

Historia Spółki INTERGEO

   Spółka INTERGEO Real Estate Development Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, prowadzi działalność już ponad 20 lat. Powstała ona w 1988 roku z inicjatywy pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W początkowym okresie istotnym elementem działalności firmy była realizacja usług w dziedzinie badań geologicznych. Po przekształceniach właścicielskich w 2002 roku, Firma zaczęła funkcjonować przede wszystkim jako profesjonalny podmiot na rynku deweloperskim. Prowadzi działalność na obszarze całego kraju, jednakże przeważająca cześć inwestycji była i jest realizowana na obszarze Polski południowej, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i okolic.

   Spółka działa bezpośrednio pod własną marką, bądź pośrednio przez pomioty zależne
(spółki celowe), w których posiada udziały.

Firma działa jako:
- deweloper;
- inwestor zastępczy;
- generalny realizator inwestycji;
- generalny wykonawca;
- pomiot pozyskujący nieruchomości we własnym imieniu bądź na rzecz osób trzecich;
- podmiot realizujący kompleksową dokumentację dot. wszelkich inwestycji;
- podmiot zajmujący się komercjalizacją obiektów handlowych.

   Klientami Firmy są największe sieci handlowe, koncerny paliwowe, a także inne osoby prawne i fizyczne.
   Ludzie tworzący trzon Firmy starają się, aby realizacje spełniały zawsze kilka podstawowych warunków, którymi są:
- zindywidualizowane i ciekawe projekty dla każdej inwestycji;
- komfort i wysoki standard wykonania w oparciu o tradycyjne technologie;
- prestiżowe lokalizacje.

   Aktualnie, w związku z nowymi potrzebami na rynku usług branży budowlanej, Spółka starając się rozwijać swoją działalność w różnych obszarach rynku, nie bojąc się wyzwań związanych z innowacyjnym charakterem, związanych także z rynkiem materiałów budowlanych, wprowadzać do produkcji nowe produkty i rozwiązania techniczne o znakomitym potencjale rozwoju podaży.

 
INTERGEO Real Estate Development Sp. z o.o., 31-213 Kraków, ul. Bursztynowa 5, tel.: +48 12 416 89 00, biuro@intergeored.com.pl
CMS Tractable
Marketing Studio